Ricochet

關於七將軍

  大里七將軍廟,舊稱忠義祠七將軍廟,是位於臺灣台中市大里區的七將軍廟,祭拜六員清軍與一隻犬,以尋找失物出名,酬神戲之多遂有「隔時無隔日」之說。

  因林爽文事件,於清同治九年大里杙總兵部派翁均、張烈等六名士兵(其餘四人姓名無法查考)赴阿罩霧「柳樹湳」巡察地方,執行治安任務時,被阿罩霧山出草之蕃人包圍,翁均等六人雖奮勇與蕃人應戰,但因寡不敵眾均被殺害壯烈成仁,一起同往之那條義犬速奔回總兵部悲鳴狂吠報告此事,總兵部官員見狀有異,立刻派兵救援,但該六名士兵已因公殉難,然後,那條義犬亦在就義之地咬舌而亡,當時清廷政府為表揚其因公殉職忠義可嘉,就一起收屍埋葬於就義之地(現在霧峰鄉南柳村)。

  七壯士(包括義犬在內)殉難未幾,時常顯靈與蕃人對抗保護良民,大里杙地方士紳感其德,為頌揚其因公殉職忠貞義烈,乃鳩資於現在地址建廟祀之。本廟位處大里國小、市公所、大里警察分駐所之間,建坪三一七公頃,廟地雖是狹窄再無擴建餘地,但據地理專家評鑒本廟前有彩虹之大排水溝環境、前峰秀麗、後有龍脈、地靈人傑、神安民安,正是多得之好地理,本廟於何時興建尚無史實可稽,但憑廟內中殿懸掛匾額「神之格思」四大字乃於前清同治辛未年吉旦申三山弟子黃維昭敬立,由此推測本廟乃於同治年間建立無誤,廟齡將在百年以上。

  廟前北邊(虎邊)有龍眼樹一株,約有百年歷史形如涼傘,每年六、七月間結實纍纍,猶如空中垂下數百萬個小銅鈴一樣,極為美觀。該樹下也是夏天納涼之好去處,不論春夏秋冬,每日都有數十位老人在樹下閒聊、下棋、泡茶,氣份極為詳和,民國卅八年間旁邊另生一株榕樹日漸長大,卅多年間已把龍眼樹包圍在裡面,如今該龍眼樹只剩下一根枝幹而已,現在榕樹外圍已達四公尺。